Завантаження

Пріоритети розвитку

У проєкті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину», яка сьогодні знаходиться на затвердженні в Кабінеті Міністрів України, основна мета регіональної політики до 2027 року та досягнення довготермінового бачення будуть реалізовані на основі трьох стратегічних цілей:

  • Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах
  • Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
  • Ефективне людиноцентричне багаторівневе

Кожна з цих стратегічних цілей має відповідні операційні цілі і Cтратегія розвитку Харківської області на період 2021-2027 років та План заходів її реалізації на 2021-2023 роки повинні відповідати цьому.

Після того, як Керівний комітет на своєму засіданні визначить Стратегічні та операційні цілі і завдання Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 років на цій сторінці буде відкрито форму для реєстрації ваших пропозицій.

Ці проєктні ідеї і технічні завдання для майбутніх проєктів регіонального розвитку готуйте у відповідності до стратегічних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину».

Довідково: Операційні цілі Державної стратегії реігонального розвитку дивіться у Проекті стратегії.

Викладіть своє бачення стратегічних, операційних цілей та завдань до Стратегії у підрозділі "Пріоритети розвитку" наведеної нижче форми: