Завантаження

Керівний комітет

СКЛАД
Керівного комітету з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років

КУЧЕР
Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації, співголова Керівного комітету
ЧЕРНОВ
Сергій Іванович
Голова Харківської обласної ради, співголова Керівного комітету
ФАТЄЄВ
Михайло Іванович
Заступник міського голови міста Харкова – директор Департаменту економіки та комунального майна, член виконавчого комітету Харківської міської ради
КИЗИМ
Микола Олександрович
Директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений економіст України, науковий консультант Керівного комітету
ПЕТРИШИН
Олександр Віталійович
Президент Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, керівник підгрупи, керівник підгрупи №1 «Збалансований розвиток громад на засадах децентралізації»
БАКІРОВ
Віль Савбанович
Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, керівник підгрупи №2 «Інформаційно-соціологічне забезпечення розробки стратегії»
КАПУСТНИК
Валерій Андрійович
Ректор Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, керівник підгрупи №3 «Медицина і охорона здоров'я, розвиток біофармації»
ГЛІБКО
Сергій Васильович
Директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, керівник підгрупи №4 «Наука і освіта, формування регіональної інноваційної системи»
АЖИППО
Олександр Юрійович
Ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор, керівник підгрупи №5 «Молодіжна і гендерна політика, фізична культура та спорт, розвиток туризму»
ДАНИЛЕНКО
Віктор Якович
Ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, керівник підгрупи №6 «Розвиток культури»
ШВЕЦЬ
Дмитро Володимирович
Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник поліції, доктор юридичних наук, керівник підгрупи №7 «Громадська безпека, забезпечення прав людини, соціальний захист»
БАБАЄВ
Володимир Миколайович
Ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, заслужений будівельник України, академік Міжнародної інженерної академії, академік Академії будівництва України, перший віце-президент Інженерної академії, керівник підгрупи №8 «Житлово-комунальне господарство, інженерна інфраструктура та транспорт»
СУБОТІН
Віктор Георгійович
Генеральний директор акціонерного товариства «Турбоатом», заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, керівник підгрупи №9 «Розвиток промисловості на інноваційних засадах»
НАНКА
Олександр Володимирович
Ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, кандидат технічних наук, академік Української Національної Академії наук екологічних технологій, академік Інженерної Академії України, керівник підгрупи №10 «Розвиток агропромислового комплексу і виробництва продуктів харчування»
СЕМЕНЕЦЬ
Валерій Васильович
Ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, керівник підгрупи №11 «Розвиток ІТ, діджиталізація економіки регіону»
СОКОЛ
Євген Іванович
Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, керівник підгрупи №12 «Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності регіону, смарт-спеціалізація»
ПІЄВ
Сергій Миколайович
Голова постійної комісії Харківської обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування, керівник підгрупи №13 «Природокористування і екологічна безпека»
ПОНОМАРЬОВА
Галина Федорівна
Директор комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, Заслужений працівник народної освіти України, керівник підгрупи №14 «Розбудова інституцій громадянського суспільства»
ПОНОМАРЕНКО
Володимир Степанович
Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії наук України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженерної академії, керівник підгрупи №15 «Підтримка малого та середнього підприємництва»
НЕМИКІНА
Людмила Петрівна
Голова постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної ради, віце-президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, керівник підгрупи №16 «Залучення інвестицій, розвиток фінансового ринку»
КУЛИК
Олена Григорівна
Начальник Управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків Харківської обласної ради, керівник підгрупи №17 «Розвиток міжнародних зв’язків і територіального маркетингу»
БЄЛОВА
Людмила Олександрівна
Директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ДУДКА
Олександр Олексійович
Координатор Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ, головний редактор журналу «Стратегія розвитку», консультант з методичних питань розробки стратегії
КОНОВАЛОВА
Ірина Василівна
в.о. директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації, секретар Керівного комітету